logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opførelse af en havepavillon

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre et redskabsskur på ejendommen matr.nr. 80 Ulkebøl, Ulkebøl Ejerlav, der ligger på adressen Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.