logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opførelse af en lade

Opdateret 03.09.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en lade på 106 m² til opbevaring af veteranbiler på ejendommen matr.nr. 21
Bro, Ketting, der ligger på Gammel Brovej 4, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35 stk. 1 i planloven.

Der gives samtidig dispensation fra Sø- og Åbeskyttelseslinjen. Jævnfør § 16 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.