logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 428 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Mejerivej 8, Nybøl, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.