logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opførelse af integreret havestue

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre en integreret havestue på ejendommen matr.nr. 191 Elstrup, Egen, de ligger på Elstrup Overby 13. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.