logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage

Opdateret 22.02.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til som ansøgt, at opføre ny garage på 88 m² på ejendommen matr.nr. 192 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der ligger på Mommarkvej 303, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.