logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opfører et cykelskur på 172m2 til brug for landbrugsskolens elever

Opdateret 12.08.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opfører et cykelskur på 172m2 til brug for landbrugsskolens elever på ejendommen. matr.nr. 58a Gråsten Gods, Gråsten Adsbøl, der ligger på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.