logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til oplag af miljøbehandlede biler i 2 lag.

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre det udendørs oplag af miljøbehandlede biler fra oplag i ét lag til oplag i to lag på ejendommen matr.nr. 200 Lunden, Havnbjerg, der ligger på Lyngmosevej 9, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.