logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opsætning af en bålhytte på 70 m² med 2 indbygget shelters og en grill

Opdateret 26.05.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en bålhytte på 70 m² med 2 indbygget shelters og en grill, på ejendommen matr.nr. 195 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, der ligger på Nordborgvej 62, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.