logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opsætte container

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte container på ejendommen matr.nr. 952 Guderup, Egen, der ligger på Fruehøj 9, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.