logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opstille 7 midlertidige pavilloner til kollegieboliger på Gråsten Landbrugsskole

Opdateret 08.07.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille 7 pavilloner til kollegieboliger på Gråsten Landbrugsskole i en periode på 3 år (forventes opstillet ultimo uge 34 2021), på ejendommen matr.nr. 58a Gråsten Gods, Gråsten Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.