logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opstille en træskulptur

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille en træskulptur på ejendommen matr.nr. 246 Kær, Ulkebøl, der ligger på Vestermark 7A, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.