logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opstille et shelter

Opdateret 08.09.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre et shelter på 7 m² på ejendommen matr.nr. 4 m. fl. Mølmark, Broager, der ligger på Skeldevej 3, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.