logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opstille et skur, ved siden af Skodsbøl Landbylaug klubhus

Opdateret 18.06.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille et 18 m2 skur på ejendommen matr.nr. 297 Skodsbøl Broager, der ligger på Nejs Møllevej 5a, 6310 Broager.
Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.