logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opstille solceller på stativ

Opdateret 08.04.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte solceller på ejendommen matr.nr. 67, der ligger på Vandmøllevej 10, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.