logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til overdækning

Opdateret 26.04.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en overdækket terrasse på 53 m² på ejendommen matr.nr. 52 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Avntoftvej 12, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.