logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til overdækning af udendørs lager på Nybølnorvej 24, 6310 Broager

Opdateret 21.06.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere overdækning af udendørs lager på ejendommen matr.nr. 654 Skodsbøl, Broager der ligger på Nybølnorvej 24, 6310 Broager jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.