logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til regnvandsbassin

Opdateret 07.10.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et teknisk anlæg i form af et regnvandsbassin på ejendommen matr.nr. 108 Augustenborg, der ligger på Krumom 6, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.