logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til to sammenbyggede udhuse

Opdateret 17.12.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre to sammenbyggede udhuse på i alt 64 m². på ejendommen matr.nr. 112 Hjortholm, Kegnæs, der ligger på Grønmark 5, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.