logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til sceneområde og udvidelse af gårdsplads på Kær Vestermark

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et sceneområde, der består af en grusplads til sceneareal og en grusplads til ”loading-område” på samlet cirka 2400 m2 samt en udvidelse af gårdspladsen ved ejendommen Frydendal på ejendommen matr.nr. 198 Kær, Ulkebøl, der ligger på arealet Kær Vestermark, Skydebanevej, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.