logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til sø

Opdateret 14.08.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø på ca. 800 m2 på ejendommen matr.nr. 173a Svenstrup, Stevning, der ligger ved Mølletoften 20, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.