logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til sø

Opdateret 05.05.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere en sø på ca. 700 m2 på ejendommen matr.nr. 1443 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs ved Benniksgaard Golf Klub, Sejrsvej 109, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.