logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til sø

Opdateret 20.09.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø på ca. 400 m2 på ejendommen matr.nr. 1 Ertebjerg, Tandslet, der ligger ved Over Jestrup 6, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.