logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til sø

Opdateret 18.10.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø på ca. 500 m2 på ejendommen matr.nr. 402 Stevning, Svenstrup, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.