logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til sø

Opdateret 09.09.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø på ca. 400 m2 på ejendommen matr.nr. 713 Rinkenæs ejerlav, Rinkenæs, der ligger mellem Rinkenæs og Dalsgård. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.