logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til sø

Opdateret 16.11.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø på ca. 700 m2 på ejendommen matr.nr. 5 Dynt, Broager, der ligger ved Dyntvej 76, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.