logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til sø

Opdateret 17.11.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø på ca. 800 m2 på ejendommen matr.nr. 66 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger i Dyrehaven Gråstenskovene. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.