logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at terrænregulere med kategori 2 jord

Opdateret 13.04.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at terrænregulere eksisterende støjvolde med kategori 2 jord, så de lever op til krav om støjdæmpning, og reetablering af terræn til 2007-niveau med ren jord på ejendommen matr.nr. 1279 Nordborg, der ligger på Færgevej 3B, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.