logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at terrænregulere med ren jord og opsætte skydehuse

Opdateret 09.07.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt at forhøje eksisterende støjvolde og foretage yderligere terrænregulering samt opsætte 4 skydehuse på ejendommen matr.nr. 1012 Nordborg, der ligger på Færgevej 3B, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.