logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til terrænregulering med ren jord

Opdateret 03.07.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udlægge 35.000 m3 ren jord inden for en ½-års periode på ejendommen matr.nr. 3a, Lambjerg, Hørup, der ligger på Skovbyvej 1, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.