logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til tilbygning til garage og to udhuse

Opdateret 25.06.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af tilbygning til garage på 38 m², samt to udhuse på henholdsvis 12 m² og 14 m² inkl. overdækning på matr. nr. 39 Elstrup, Egen. Jævnfør § 3, stk. 1 i planloven.