logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til udnyttelse af tagetage

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 2 Broballe,
Oksbøl, der ligger på Spangsmosevej 29a, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.