logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til udnyttelse af tagetage

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 2a, Ertebjerg, Tandslet der ligger på Over Jestrup 10. 6470 Sydals. Jævnfør § 35,
stk. 1 i planloven.