logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udstykke byggegrund, Egevej 6, 6300 Gråsten

Opdateret 16.05.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke en byggegrund til helårsbeboelse fra ejendommen matr.nr. 255a Adsbøl, Gråsten-Adsbøl beliggende Egevej 6, 6300 Gråsten jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.