logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udstykke en ejendom

Opdateret 05.05.2021

Landzonetilladelse til udstykning af en ny ejendom på 1.219 m2 fra ejendommen matr.nr. 714 og 362 Blans, Ullerup, der ligger på Smedegade 14, Blans, 6400 SønderborgJævnfør § 3, stk. 1 i planloven.