logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udstykke en ejendom

Opdateret 17.06.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke en ny selvstændig ejendom på matr. nr. 206 Svenstrup ejerlav, Svenstrup, der ligger på Ahlmannsvej 4, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.