logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udstykke på Gammel Kirkevej 7, Sydals

Opdateret 23.06.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke en grund på ca. 1 ha inklusiv stuehus og driftsbygninger fra ejendommen matr.nr. 9 Ertebjerg, Tandslet der ligger på Gammel Kirkevej 7 jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.