logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udstykning

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at udstykke matr.nr. 445 Stevning, Svenstrup, der ligger på Stevning Gade 20, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.