logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til udstykning

Opdateret 02.03.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke to grunde på hver 700 m2 fra ejendommen matr.nr. 569 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger Teglkrogen 13A og - B, 6300 Gråsten. Derudover areal-overføres ca. 300 m² fra 415 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.