logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til udstykning

Opdateret 07.05.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke 1250 m2 fra matr.nr. 3 Asserballe Ejerlav, Asserballe, der ligger Bygaden 31, 6440 Augustenborg til en selvstændig ejendom, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.