logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til udstykning og villa

Opdateret 07.02.2020

Landzonetilladelse til at udstykke en ny matrikel på ca. 2325 m2 fra ejendommen matr.nr. 287 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 1, 6400 Sønderborg og til herefter at opføre en villa på ca. 173 m2 på den nye matrikel. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.