logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udvide brugen af Adsbøl klubhus

Opdateret 31.08.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udvide brugen af Adsbøl klubhus på matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Kobberholmvej 15, 6300 Gråsten. Jævnfør §35, stk. 1 i planloven.