logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udvide eksisterende slagterforretning

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udvide eksisterende slagterbutik på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl, der ligger på Hestehave 24, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.