logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udvide en eksisterende privat ridebane

Opdateret 17.07.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udvide den eksisterende ridebane på ejendommen matr.nr. 158 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Sønderborg Landevej 1, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.