logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til udvidelse af udhus samt ny garage

Opdateret 26.05.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udvide udhuset til 78 m² og opførelse af garage på max. 100 m². Det på ejendommen matr.nr. 33 Lambjerg – Hørup, der ligger på Ramsherred 6. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om tilbygning og opførelse af ny bebyggelse i landzone.