logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Lovliggørende landzonetilladelse til at opføre et infoskur

Opdateret 18.02.2020

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille et infoskur på ejendommen matr.nr. 7000g, Smøl, Broager, ud for adressen Smøl 24, Smøl, Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven, om opførelse af ny bebyggelse