logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Malingsrenovering af Kong Christian X. Bro

Opdateret 07.05.2021

I forbindelse med nødvendig malingsrenovering af Kong Christian X. Bro, så planlægger Sønderborg Kommune hovedprojekt på broen med opstart i efteråret 2021.

For at opretholde broens driftssikkerhed og -funktion, så skal alle ind- og udvendige overflader af broens bevægelige klapfag afrenses og påføres ny beskyttende overfladebehandling.

Da broklapperne skal pakkes ind i stillads og presenning, for at skabe alternative adgangsveje til utilgængelige steder på broen, er det nødvendigt at tage broklapperne ud af drift så broen ikke kan åbne.

I perioden d. 25. oktober 2021 til og med d. 13. marts 2022 vil det derfor IKKE være muligt at passere Kong Christian X. Bro i gennemsejlingsfaget.

I tillæg til ovenstående, så vil der i perioden primo februar 2022 til ultimo maj 2022 blive udført tilsvarende renoveringsarbejder på stålkonstruktionerne i søfaget mellem buefaget og Als, hvor dette fag ligeledes vil være spærret for gennemsejling.

Projektet udfører ikke arbejder i broens buefag, så der vil her være mulighed for fri passage i hele perioden. Den fri gennemsejlingshøjde ift. daglig vande, kote 0, vil være 5,0 meter.

Hvornår?

Det samlede projekt udføres i perioden 1. oktober 2021 til 31. maj 2022. Projektet er tilrettelagt så udførelsen får mindst mulige gener for de søfarende, hvorfor projektet er indplaceret uden for sejladssæsonen.

Den nye beskyttende overfladebehandling forventes at have en levetid på minimum 25 år.

Høringssvar

Høringssvar og eventuelle spørgsmål kan stiles til broforvalter Thomas Thomsen, thte@sonderborg.dk eller rådgiver Niclas Bavnshøj, nibj@cowi.com.

Sidste frist for indsigelser fastsættes til den 1. juni 2021.