logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Matrikel 4b, Guderup,Egen ejerlav: Afgørelse om ikke landzonepligtig terrænregulering

Opdateret 30.06.2022

Sønderborg Kommune meddeler hermed afgørelse om at den ansøgte terrænregulering på matrikel 4b Guderup, Egen ejerlav. vil forbedre den landbrugsmæssige drift af arealet. Terrænreguleringen kræver dermed ikke landzonetilladelse. De høringberettigede parter er underrette særskilt og har frist til den 28. juli 2022 til at påklage afgørelsen.