logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse - Broagerlands Skytteforening, Skrækkehøj 7, 6310 Broager

Opdateret 12.08.2021

Sønderborg Kommune har den 12. august 2021 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til brug af 9 mm pistol på støjdæmpede standpladser på 25 m pistolbane, samt påbud om revideret miljøgodkendelse til Broagerlands Skytteforening, Skrækkehøj 7, 6310 Broager. Tillægget er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, mens påbuddet om revideret miljøgodkendelse er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 41.

Klagefristen er til den 9. september 2021.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.