logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af terrænregulering, del af matrikel 343 Asserballeskov, Asserballe, 6440 Augustenborg

Opdateret 25.06.2020

Sønderborg Kommune har den 25. juni 2020 meddelt miljøgodkendelse til Friis A/S, Glansager 6, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Friis A/S har søgt om terrænregulering på en del af matrikel 343 Asserballeskov, Asserballe.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 25. juni 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 23. juli 2020.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.