logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til Sønderborg Affald A/S

Opdateret 24.03.2021

Sønderborg Kommune har den 24. marts 2021 meddelt miljøgodkendelse til Sønderborg Affald A/S, Ellegårdvej 17, 6400 Sønderborg, som vil etablere og drive anlæg til omlastning, sortering og midlertidig oplagring af farligt affald, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 21. april 2021.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.